Vítáme vás na webových stránkách Městského bytového podniku Lanškroun

Městský bytový podnik Lanškroun

  Výměna oken v městských domech

  Vytvořeno: 9. 7. 2013 22:06

Stoupající ceny energií nutí město, jako majitele několika desítek domů, k technickým opatřením snižujícím spotřebu energie na vytápění objektů.
Téměř 3,4 mil. Kč proto investuje v letošním roce Lanškroun do výměny oken v domech, které jsou v majetku města. Nová okna budou jak plastová tak dřevěná, v jednom případě půjde i o dveře hliníkové. O tom, kam umístit který typ oken, rozhodovaly zejména estetické požadavky na vzhled budovy.

Číst dál...

  Volné byty k pronájmu

  Vytvořeno: 1. 11. 2016 10:38

2016 11 01 bytyMěsto Lanškroun zveřejňuje volné byty k pronajmutí podle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města. Více informací najdete na těchto stránkách v sekci Dokumenty - Volné byty, nebo na úřední desce MěÚ.

 

 

 

 

 

2014-06-27-kotelnaMěstský bytový podnik Lanškroun vyhlašuje výszvu k podávání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - Oprava stávajících rozvodů tepla na sídlišti Dvorské lány v Lanškrouně.
Více informací najdete na stránkách městského úřadu.

 

 

  Dražba domu čp. 153 v ulici Opletalova

  Vytvořeno: 9. 7. 2013 22:05

2013-06-24-prodejdomuMěsto Lanškroun prodává formou dražby dům čp. 153, Ostrovské Předměstí, Opletalova ulice Lanškroun na pozemcích stpč. 208/1, stpč.208/2, stpč. 208/3 a stpč. 208/4 a pozemky stpč. 208/1, stpč. 208/2, stpč. 208/3, stpč. 208/4 a ppč. 526/3 o celkové výměře 925 m2 vše v k. ú. Lanškroun dle geometrického plánu č. 2871-172/2010. Dražba práva uzavřít kupní smlouvu na výše uvedené nemovitosti proběhne ve středu 21.08.2013 v 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Lanškrouně. Prezenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne 19.08.2013. Vyvolávací cena předmětných nemovitostí činí 1.000.000,- Kč. Účastník dražby je povinen před konáním dražby složit dražební jistotu ve výši 50.000,-Kč.

  Prodej bytové jednotky v domě čp. 464

  Vytvořeno: 9. 7. 2013 22:06

2013-06-26-seifertovaProdej bytové jednotky v domě čp. 464, Seifertova ulice formou obálkové soutěžeMěsto Lanškroun prodává formou obálkové soutěže bytovou jednotku č. 464/3 v domě čp. 463 - 464, Ostrovské Předměstí, Seifertova ulice, Lanškroun včetně spoluvlastnického podílu ke společné části bytového domu a k pozemkům stpč. 2707 a stpč. 2708 vše v k. ú. Lanškroun. Obálková soutěž o právo uzavřít kupní smlouvu na výše uvedenou bytovou jednotku proběhne ve středu 17.07.2013 v 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Lanškrouně. Prezenční listina účastníků obálkové soutěže bude uzavřena dne 15.07.2013. Účastník obálkové soutěže je povinen před konáním složit zálohu ve výši 50.000,-- Kč.

Číst dál...

Kontaktní informace

Hlášení závad a poruch:

Kontaktní informace

tel.: 778 781 855
e-mail: udrzba@mbplan.cz

Adresa sídla:

Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.
Nádražní 33

563 01 Lanškroun

IČO: 25953036
Tel.: +420 465 321 067
E-mail: info@mbplan.cz
Číslo účtu: 1205366000/2700

Zapsaný v obchodním rejstříku pod číslem C 17174 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové.

kontakty a pracovní doba >>>  

mapa

O Městském bytovém podniku Lanškroun, s.r.o.

Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o. byl založen v roce 2000 městem Lanškroun, které je zároveň 100% vlastníkem této společnosti. Vedeme účetnictví 21 Společenství vlastníků jednotek a na základě mandátních smluv zajišťujeme dodávku tepla a teplé užitkové vody na sídlišti U papíren a Dvorské Lány.

více informací >>>  

© 2013 Městský bytový podnik Lanškroun, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |

 

 

Titulní strana | Služby | Volné byty | Kontaktní informace