Vítáme vás na webových stránkách Městského bytového podniku Lanškroun

Městský bytový podnik Lanškroun

  Nabídka služeb

Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. nabízí:

 • pravidelný měsíční výběr prostředků do fondu oprav/nájemného, včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků;
 • smluvní zajištění dodávek služeb a médií nutných pro provoz nemovitosti;
 • pravidelný měsíční výběr záloh na služby (společná elektřina, studená voda, teplo, teplá užitková voda apod.), včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků;
 • pravidelné měsíční úhrady záloh dodavatelům příslušných služeb;
 • rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů dle platných předpisů;
 • konečné vyúčtování studené vody, teplé užitkové vody, tepla a ostatních služeb na jednotlivé jednotky (přeplatky-nedoplatky) v souladu s platnými předpisy;
 • vedení řádné evidence osob užívajících byty;
 • vedení řádné evidence stavebně-technického stavu nemovitosti;
 • pravidelné revize, odborné prohlídky či zkoušky v rozsahu stanoveném předpisy (zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, plynová, společné televizní antény, komíny, hromosvody, hydranty, hasicí přístroje);
 • opravy a údržba společných prostor domu, operativní odstraňování poruch a havárií,;
 • kompletní opravy vyklizených bytů dlouhodobě užívaných;
 • výběrová řízení na vybrané velké opravy nebo rekonstrukce;
 • technická pomoc v investiční výstavbě, stavební dozor, spolupráce s autorským dozorem projektanta při vybraných opravách nebo rekonstrukcích;
 • provoz a údržba specifických zařízení a vybavení domu, např. výtahu, společné televizní antény, domovní prádelny, mandlovny;
 • právní služby, včetně vymáhání dlužných částek fondu oprav/nájemného a služeb;
 • výroba a rozvod tepelné energie

Kontaktní informace

Hlášení závad a poruch:

Kontaktní informace

tel.: 778 781 855
e-mail: udrzba@mbplan.cz

Adresa sídla:

Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.
Nádražní 33

563 01 Lanškroun

IČO: 25953036
Tel.: +420 465 321 067
E-mail: info@mbplan.cz
Číslo účtu: 1205366000/2700

Zapsaný v obchodním rejstříku pod číslem C 17174 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové.

kontakty a pracovní doba >>>  

mapa

O Městském bytovém podniku Lanškroun, s.r.o.

Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o. byl založen v roce 2000 městem Lanškroun, které je zároveň 100% vlastníkem této společnosti. Vedeme účetnictví 21 Společenství vlastníků jednotek a na základě mandátních smluv zajišťujeme dodávku tepla a teplé užitkové vody na sídlišti U papíren a Dvorské Lány.

více informací >>>  

© 2013 Městský bytový podnik Lanškroun, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |

 

 

Titulní strana | Služby | Volné byty | Kontaktní informace